Χρήσιμες Πληροφορίες για τον Λογαριασμό ΟΤΕ

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την εξόφληση του Λογαριασμού σας

Ενημέρωση, 26/07/2013

 1. Για να εξοφλήσετε το λογαριασμό σας, χρειάζεται να προσκομίσετε την πρώτη σελίδα.

 2. Όταν στο λογαριασμό σας αναγράφεται «Η οφειλή σας από προηγούμενο λογαριασμό» ενώ έχετε πληρώσει, θα πρέπει να προσκομίσετε και το αποδεικτικό πληρωμής για τον αντίστοιχο εξοφλημένο λογαριασμό προκειμένου να εισπραχθεί μόνο το ποσό που πραγματικά οφείλετε.

 3. Θα πρέπει να εξοφλήσετε το λογαριασμό σας έως την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης πληρωμής του. Σε περίπτωση που δεν τον εξοφλήσετε εμπρόθεσμα, ο ΟΤΕ δικαιούται:

 • να επιβαρύνει την οφειλή με τόκο,

 • να διακόψει προσωρινά την υπόψη σύνδεση μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης,

 • να διακόψει προσωρινά, μετά από σχετική προειδοποίηση, και τις τυχόν άλλες τηλεπικοινωνιακές σας συνδέσεις που ανήκουν στο ίδιο Δίκτυο ΟΤΕ και λειτουργούν οπουδήποτε στην Ελλάδα,

 • να αναθέσει την ενημέρωσή σας για την οφειλή σε εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών,

 • να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση και να διακόψει οριστικά τη σύνδεση, εφόσον υπάρχει ανεξόφλητη οφειλή μετά από τρείς (3) συνεχείς εκδόσεις λογαριασμών από την προσωρινή διακοπή λόγω οφειλής

 1. Για να επαναλειτουργήσει η σύνδεση που διακόπηκε προσωρινά θα πρέπει να εξοφλήσετε τον εκπρόθεσμο λογαριασμό, να καταβάλετε το τέλος επανασύνδεσης, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά Τιμολόγιο του ΟΤΕ και να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημα OTESHOP ή να καλέσετε, χωρίς χρέωση από σταθερό ΟΤΕ, το τηλεφωνικό κέντρο 1305 του ΟΤΕ.

 2. Για θέματα που αφορούν λογαριασμούς με εκπρόθεσμες οφειλές μπορείτε να καλείτε, χωρίς χρέωση από σταθερό ΟΤΕ, το τηλεφωνικό κέντρο 1305 του ΟΤΕ, από 09:00 έως 20:00 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

 3. Στην πρώτη σελίδα του παρόντος λογαριασμού θα βρείτε επίσης τις ημερομηνίες λήξης πληρωμής του ΕΠΟΜΕΝΟΥ και ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΟΥ λογαριασμού σας.

Σχόλια για την λύση

 • Βρήκατε εύκολα αυτή τη λύση; Ναι Οχι
 • Σας βοήθησε αυτή η λύση; Ναι Οχι